30.03.2011

Podívejte se na více než zajímavý článek ke kterému jsem poskytla snímky: http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_9440000/9440222.stm

Studii vypracovat tým pro výzkum chování koní Oddělení etologie Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze - Uhříněvsi. Výsledky jejich práce přijal k tisku prestižní vědecký časopis Behavioral Ecology and Sociobiology.