07.01.2007

V obci Ostřetín (720 m n. m.), se chovají koně norického typu určené pro práci v lese. Chov byl založen v roce 1952 a od té doby funguje do dnes - v poznatelně menším počtu chovných klisen.

Krásné mohutné klisny odpočivaly a v žadném případě se přítomností fotografa nenechaly vyvést ze svého klidu.