07.07.2012

Taraco Bendigo neboli Beník kolem mě prosvištěl, že mu byla 2 hektarová pastvina maloá No, dneska z focení asi moc nebude. Ač celý den na pastvině tak dnes má zrovna náladu cválat a ne se předvádět jako ušlechtilý welsh cob. Mladý silný hřebec který vás dostane svou milou povahou.