17.08.2008

Trawel stud opět pořádá XII. Národní přehlídku welšských plemen pony a kob, regionální výstava shetland pony a malých plemen koní. Akce se konná 23.8.2008 v Plasích na velké louce.

Od 11 h je výstava a rovněž i začátek soutěží: jízda zručnosti, parkury, dostih, skok mohutnosti, vozatajské parkury. Zdarma jsou k dispozici různé atrakce pro děti. Více informací naleznete na: www.trawelstud.com