29.06.2009

I tento rok jsem zavítala k merénským koním. Hřebec Accoudoir je volně s klisnama a tak  je na co se dívat. Pečlivě střeží své stádo, včetně hříbat. Ve stádě je pevný pořádek a klid. Pravda, trochu anarchie mu do programu vnáší vedoucí klisna, je to zajímavé. 
Na ranči se nově zabydleli i mladí haflingové, kteří si s merény užívají pastvinu o rozloze 20 hektarů (to je pastvina jen pro dorost). Paráda.