28.06.2008

Před dvěma roky začala Ivana jezdit pod dohledem MVDr. Norberta Záliše. Po roce jsem viděla tu obrovskou změnu a kus práce, co spolu udělali. Appu "Medíka" jsem skoro nepoznala. Novým stylem ježdění mu zesílil krk, zklidnil se, přestal spěchat a začlo ho zajímat co mu jezdec na hřbetě říká. Byla vidět komunikace. Během focení byl požádán o náznak piafy a snažil se vyhovět jak nejlépe to zatím umí. To se mi líbílo.
Druhý koník Dasty mě nikdy nepřišel komplikovaný, spíše lajdácky chodil. Teď se nese pěkně kulatě a energicky vyšlapuje. Až mě napadlo, jestli je to vůbec Dasty :-) Asi největší změna u obou koní je vidět v tom jak se nesou. Žádné hlavy za kolmicí, sebrání tak, že je kůň zarolovaný. Chodí přirozeně, lehce ... v tom je ta věda. Ivana mně líčila proces "přeměny" stylu svého ježdění a na počátku všeho byla skripta doktora Záliše a dlouhá cesta hledání. Zmínila, že některé věci jsou nejen psány mezi řádky, ale ještě navíc neviditelným inkoustem a člověk je pochopí zkrátka až na to bude mít. Škoda, že skripta pana doktora nejsou k sehnání ale snad by se nakladatelství Harmony mohlo v této věci nějak zasnažit.